Månadsarkiv: mars 2013

The kids are not alright

”Hen lyfter fram att den bild av vänskap som pedagogerna försöker pracka på barnen inte bara stämmer dåligt överens med barnens verklighet, utan också med de vuxnas. Tidigare antropologisk forskning visar att majoriteten av vuxnas vänskapsrelationer är just i form av allianser präglade av hierarkier och maktspel. Men om jag tittar på min egen Facebook-feed så känns det som en rätt tydlig illustration över ständig strategisering och hur grupperingar formas och splittras.”

Livet – Barn, vänskap och pedagogik

Högt och lågt

Alltså, jag deltar i kampen men den sker inte här. Det privata bloggandet blir lite bortglömt till förmån för den ideologiska. Men det tycker jag är helt okej. Det är inte för inte som det står PK-riddare i min twitter-bio.

I övrigt är mitt liv typiskt mitterminesque. Allting tuffar på och den oavlönade fattiga sommaren är ännu så länge långt borta vid horisonten samtidigt som nya uppdrag trillar in. Känns bra.