The kids are not alright

”Hen lyfter fram att den bild av vänskap som pedagogerna försöker pracka på barnen inte bara stämmer dåligt överens med barnens verklighet, utan också med de vuxnas. Tidigare antropologisk forskning visar att majoriteten av vuxnas vänskapsrelationer är just i form av allianser präglade av hierarkier och maktspel. Men om jag tittar på min egen Facebook-feed […]

Högt och lågt

Alltså, jag deltar i kampen men den sker inte här. Det privata bloggandet blir lite bortglömt till förmån för den ideologiska. Men det tycker jag är helt okej. Det är inte för inte som det står PK-riddare i min twitter-bio. I övrigt är mitt liv typiskt mitterminesque. Allting tuffar på och den oavlönade fattiga sommaren […]