Vinklad rapportering från mellanöstern

I en debattartikel i Aftonbladet beskriver islamologen och författaren Jan Samuelsson hur svensk kontra arabisk television väljer att rapportera från olika oroshärdar (bland annat från konflikten mellan Hamas och Israel) och den stora skillnad i nyhetsvinklingen som förekommer. ”…”
Det känns inte som speciellt uppseendeväckande att det skulle kunna fungera på det här sättet, det jag fastnade för var att hela 41,9% av de Aftonbladetläsare som i anslutning tilll artikeln svarat på frågan ”Vem litar du på?” menar att svensk och arabisk media är precis lika vinklade. Jag undrar om resultatet sett likadant ut för tio år sedan?

I en debattartikel i Aftonbladet beskriver islamologen och författaren Jan Samuelsson hur svensk kontra arabisk television väljer att rapportera från olika oroshärdar (bland annat från konflikten mellan Hamas och Israel) och den stora skillnad i nyhetsvinklingen som förekommer.

"Resultatet blir att de arabisktalande invandrarna i Sverige som bara ser på arabisk tv och de svensktalande som bara tittar på svensk tv får två helt skilda bilder av händelseförloppen i Mellanöstern. Två helt olika världsbilder formeras. Polariseringen fortskrider därmed. Det är självfallet allvarligt. Mycket allvarligt. Kan det ge upphov till annat än konflikter?"

Det känns inte som speciellt uppseendeväckande att det skulle kunna fungera på det här sättet, det jag fastnade för var att hela 41,9% av de Aftonbladetläsare som i anslutning tilll artikeln svarat på frågan "Vilken rapportering tror du bäst stämmer överens med verkligheten?" menar att svensk och arabisk media är precis lika vinklade. Jag undrar om resultatet sett likadant ut för tio år sedan?

Aftonbladet_mediafortroende

Fotnot: Självklart är webbfrågor  av den här typen att betrakta som extremt tvivelaktiga tendensmätare som ofta påverkas av intilliggande artiklar och vinkling av problemställningen, men resultatet består trots allt av ca 11900 inkomna svar och utgör enligt mig ett intressant diskussionsunderlag.