Själslig navigation

Min bitterhet består av vakuum. Känslan av att stå utanför bubblan och titta på och vänta på sin tur och vänta på att ”det” ska börja. Att inse att ”det” kontrolleras av mig själv. Att inse att jag inte orkar dra i rätt spakar. Att inse att allt faller tillbaka på det egna ansvaret för det egna livet. Och att inte vilja ta det ansvaret. Att vilja dela det. Att vilja något.