Sociala medier är inte konkurrenter enligt journalisterna

Göteborgs universitet har i dagarna släppt antologin "Den svenska journalistkåren". Martin Jönsson på Svd skriver om innehållet och undersökningen av journalisternas bakgrund, politiska åsikter och synsätt. Han gör en intressant iakttagelse när det gäller de undersökta journalisternas syn på konkurrens:

"Inom såväl lansortspress och lokalradio anser
mer än 70 procent av journalisterna att det inte finns någon hård
konkurrens. Det må vara sant ur en strikt företagsbemärkelse på orten –
på de flesta orter finns inte konkurrerande tidningar – men det
avslöjar också en stor aningslöshet inför den konkurrens som etablerats
på nätet, både från andra medieföretag och från sociala medier och
nätverk. Detta uppfattar inte journalisterna som konkurrens, trots att
publiken och annonsörerna bevisligen gör det." Läs hela inlägget.