Svårt

Hur ska någon kunna nå igenom det här? Hur ska jag kunna nå ut genom det?