Hans Rosling och Gapminder på SIME

Som väntat var Hans Roslings presentation på SIME den mest bejublade. Kraftiga applåder avlöste hans demonstration av verktyget Gapminder som på ett innovativt och pedagogiskt sätt visar befolkningsstatistik från hela världen. Många har sett hans tal på Ted från februari 2006 (och juni 2007) och SIME-föreläsningen var kanske inte lika slagkraftig, men minst lika intressant.

Ett kort klipp som jag filmade på SIME-föreläsningen idag: