Lekamen

Det här med relationen till sin lekamen. Jag är så gammal och ändå vet jag så lite. Ändå är det så långt kvar. Borde skriva mer om det. Kan inte tror jag. Har försökt, men kommer inte hela vägen. Julia gör det bra.