I samhällets förlängning

Ur ett journalistiskt perspektiv – hur förhåller du dig till aktiviteten på nätet? Är det lika viktigt att skriva om en demonstration på gatan som en manifestation på nätet, finns det inte en risk att det blir för mycket?
– Min uppgift som journalist är att rapportera om det som sker i samhället, vilket består av det som händer på gatan och det som sker på nätet. En ilsken FB-grupp med tretusen fans kan naturligtvis vara minst lika intressant att bevaka som en demonstration med lika många personer.

Just det.

3 kommentarer

Nej det som händer i aktiviteten är det intressanta.
Enbart en FB grupp hade inte givit en revolt i Egypten. Det intressanta är revolten. Alltså effekten av aktiviteten. Oavsett om det är en RL demonstration eller en FB aktion

Men det handlar också om skalan på det hela. Om du är lokaljournalist i en liten kommun och 3000 kommuninnevånare går med i en FB-grupp med ett väldigt uttalat och tydligt syfte så tycker jag definitivt att det är värt att rapportera om. Det berör ju trots allt en stor del av läsarna, egentligen oavsett om syftet med gruppen är mer eller mindre seriöst, eller leder till mer eller mindre ”handling”. Visst går det att hitta avvikelser och undantag, men jag tror just att man måste se i vilken kontext människor rör sig och vilken typ av journalistisk det handlar om.