”Semester finns inte i deras världsbild”

När jag var i Afghanistan tyckte jag ofta att det var svårt att försöka förklara den oerhört komplexa situationen i landet, i uppgiften och i tillvaron till de här hemma. I det senaste månadsbrevet från den nuvarande kontingentschefen på FS 21, överste Rickard Johansson, görs ett bra försök. Framförallt visar han på hur befolkningens extrema situation påverkar läget i området och hur överlevnad dag för dag alltid hamnar högst upp på prioriteringslistan, snarare än att ”göra rätt” eller ”göra fel”. Rickard Johansson beskriver också bra hur vår västvärldssyn rimmar illa med den faktiskta situationen på plats.

Att den lilla människan med dessa förutsättningar inte ser konsekvenserna av att tjäna dessa ”talibanpengar” och därmed stödja en sida av konflikten som leder landet i fördärv är för dom inte viktigt då det gäller att fysiskt överleva morgondagen. De flesta människorna här lever faktiskt ”blott en dag i sänder”, och tanken på att planera nästa vecka eller kommande semester finns inte i deras världsbild.

I sammanhanget är det svårt att ta till sig detta då vi i Sverige och västvärlden lever ett helt annat liv med helt andra referenser. I vårt dagliga arbete med Afghanerna uppfattar jag hela tiden att vi från västvärlden sjunker tillbaka i de värderingar vi lever med i vårt dagliga liv hemmavid, vilket ofta leder till en förenklad uppfattning som ofta kan leda till misstag.

Läs gärna hela texten du också.

Afghanistan revisited
Bild på mig vid vägkanten längs ring route 5 väster om Mazar-e Sharif, 2010.

1 kommentar