Marknaden tvingade Invisible children att ljuga

Rubriken till det här inlägget kan tyckas hårdvinklad, men Trevor Gilberts inlägg på Pando Daily för ett resonemang som är intressant och försöker analysera bakgrunden till två uppmärksammade storys som fått stor spridning i sociala medier.

”Mike Daisey didn’t lie. Invisible Children has the wrong strategy. Apple makes the best products. San Francisco has the best burritos.
The above are all 100% right and 100% wrong.
The truth is complicated.”

Vad händer när argumentationstrådar byter plats från långa artiklar, till korta statusuppdateringar? När korta och snärtiga tweets måste rymma hela världens visdom i brist på tid och tålamod att gå på djupet? Några av de tankarna lyfter Gilbert i sitt inlägg, utan att egentligen ha svar. Han försvarar vare sig Invisible Children eller Mike Daisey, som båda begått oegentligheter och också attackerats för dessa. Däremot försöker han förklara vad som kan tänkas vara orsaken att vissa känner sig tvingade att skarva med sanningen och göra skeva generaliseringar för att nå ut i bruset.

Helt klart läsvärt: The truth is complicated

1 kommentar

Men vänta nu – Hur hänger Gilberts inlägg ihop?

Självklart kan ingen veta hur världen skulle se ut om Caesar inte mördats. Ett mer aktuellt exempel: Kan man om 2000 år veta exakt vad som skulle hänt om Bin Laden inte dödats? Nej. Kan vi vara 100% säkra på att både Caesar och Bin Laden är döda? Ja.

Sedan går han in i resonemanget om förenkling. Tyvärr har exemplet Caesar (eller burriton) ingenting med detta att göra. Förenkling i kommunikation är inget nytt och har inget med sociala medier att göra, Kony-filmen var dessutom ca 30 minuter lång.

Utan att ta ställning för eller emot Invisible Children kan man tveklöst säga att de lyckats uppmärksamma problemet Kony, vilket i sig är positivt.