46 likes på Instagram tyder på att det här är en snygg bild

Jag sprang på en gammal landningsbana i Berlin idag.

Tysk flygraka på löprundan i Berlin. Snyggt.