Kategorier
Bloggen

Unicorn

Dag Hammarskölds ord på en vägg i Uppsala domkyrka idag.
Dag Hammarsköld i Domkyrkan