Statsministergrabben och hans vänner

I ett TT-meddelande berättas hur statsminister Göran Persson tar avstånd från Pär Nuders beskrivning av 40-talisterna som ett köttberg. Så långt allt väl. Men vad säger Göran Persson egentligen? Hans Grundberg gör en analys av TT-meddelandet på PR-byrån JKLs blogg och riktar skarp kritik mot det sätt som statsministern uttalat sig.

"Den som gör sig skyldig till ett "inte särskilt begåvat" uttalande är alltså även Göran Persson himself. Han ska veta bättre än att skämta i media och ska framförallt veta ännu bättre än att locka sig till att ”grabba sig lite” med Nuder. Och vi på åskådarplats ska veta bättre än att ha överseende med Perssons subtila grabbighet."

TT-meddelandet har en något ironiskt touch som enligt Hans Grundberg cementerar könsskillnaderna i samhället och visar prov på hur "lite grabbighet" i det ena fallet lätt skulle klassats som ett rejält sexistiskt klavertramp i det andra beroende på könet hos de inblandade parterna. Hans Grundbergs kritik är skarp och intressant. Ta en extra funderare nästa gång GP yttrar sig om någon av sina grabbkompisar kontra hans kvinnliga diton.