New York Times stämmer Googlezon

Vår bästa tid är nu. Vår värsta tid är nu. 2004 kommer att bli känt som året då allt började. Vad pysslar människorna på Google med egentligen? Researcher skriver om ett framtidsscenario skapat av Robin Sloan och Matt Thompson på Museum of Media History. En framtidsvision där nyhetsflöden automatiseras och maskiner skapar, skriver och publicerar nyheter.

Massmedia som begrepp har slutat existera. Information är individualiserad, behovsanpassad och skräddarsydd beroende på dina val, levnadsförhållanden, kontakter och intressen. Google Grid är systemet, det enda systemet, som gör det möjligt. Microsoft kämpar tappert emot och lanserar Newsbotster i ett försök att konkurrera med Goggle Grid. Då tar Google tillsammans med Amazon fram systemet Googlezon som vinner nyhetskriget under 2010. Googlezon skapar egna nyheter genom att kombinera textsträngar och innehåll från miljontals källor. Systemet skriver och levererar nyheter anpassade till läsaren på individnivå. I desperation stämmer New York Times Googlezon för brott mot copyrightlagarna men förlorar i USAs högsta domstol. Senare lägger NYT ner sin onlineupplaga i ren protest och distribuerar endast en pappersversion av tidningen för samhällseliten och de äldre.

Söndagen den 9 mars 2014 lanseras EPIC – Evolving Personalized Information Construct. Systemet filtrerar och levererar nyhetsinnehåll. Alla människor bidrar. Många får även betalt beroende på hur stora annonsintäkter bidraget genererat. En ny generation frilansredaktörer växer fram. Systemet skapar ett "Custom Content Package" för varje användare. Att skapa och konsumera medieinnehåll har aldrig varit enklare.

EPIC ger oss i bästa fall en djupare, bredare och mer nyanserad bild av världen än någonsin tidigare. I värsta fall erbjuds en samling triviala, hårt vinklade, sensationella och ofta falska nyheter. EPIC är vad vi vill ha. Det är vad vi valt.

Se den intressanta framtidsvisionen här >>

2 kommentarer