Människocentrerad organisering

Är du lönsam lille vän? Vårt liv har blivit organiserat och styrs av organisationer på många olika nivåer. Upphovspersonerna bakom Moral Space menar att det bakom all vardaglig aktivitet finns en specifik arbetsfördelning. I arbetslivet får du gärna kompetensutveckla dig, bygga nätverk och gå på inspirerande seminarier, men ofta med företagets lönsamhet och effektivitet som bakomliggande drivkraft. En inspirerad, välmående och individuellt uppmärksammad medarbetare har lättare att leva upp och bidra till arbetsgivarens mål och visioner för företaget som helhet.

"Arbetslivet idag tar oss i anspråk, inte bara som fysisk arbetskraft, utan ställer krav på att vi arbetar självständigt och att vi använder hela vår person och ibland även vårt sociala nätverk. Arbetsliv och privatliv glider in i varandra. Arbetslivet ger oss en stor del av vår identitet och blir en allt viktigare del av vårt moraliska rum! Ett gott liv blir därför svårt att leva utan ett gott arbetsliv."

Genom begreppet MCO – Människocentrerad organisering, vill man vända på prioriteringarna och ställa frågan hur organisering och organisationsliv ser ut om vi sätter människan i främsta rummet? Kärlek utan gränser, ett rationellt förnuft, en auktoriserad ordning och mystikens väg är alla beståndsdelar i KRAM-modellen som beskriver hur en balanserad organisation fungerar.