100 ord och bilder som reflekterar tiden

På sajten 10×10 (tenbyten) kan man på ett ganska finurligt sätt få en sammanfattning av vår samtid utifrån nyhetsrapporteringen världen över. Varje timme samlas de 100 ord och bilder som betytt mest ur ett globalt perspektiv och visas på en och samma bild. Det skapar ett avtryck av tiden som i förlängningen skapar en sträng av "tidsstämplar".

"With no human editors and no regulation, 10×10 is open and free, raw and fresh, and consequently a unique way of following world events. In 10×10, we respond instinctively to patterns in the grid, visual indicators of relevance. When we see a frequently repeated image, we know it’s important. When we see a picture of a movie star next to a picture of dead bodies, we understand the extremes that exist in our world. Scanning a grid of pictures can be more intuitive than reading headlines, for it lets the news come to life, and everything feels a bit less distant, a bit closer to heart, and maybe, if we’re lucky, gives us pause to think."

Än så länge är det nyhetsflödet från Reuters, BBC och New York Times International som via RSS-flöden levererar stoffet till 10×10. Ett ganska intressant sätt att grafiskt förmedla komplex nulägesinformation. Det skulle vara spännande att se en tillämpning av tekniken på andra typer av informationsflöden.

2 kommentarer