Drivkrafter som förändrar världen

På sin hemsida listar United Minds drivkrafter som förändrar världen.  En ganska intressant uppräkning med begrepp som Turbaniseringen, Könsrollscocktail och Folkkapitalismen. Bland annat talar man om Nätverksfamiljen som blir den nya kärnfamiljen när skilsmässor, plastsyskon och låtsasmammor dominerar familjelivet. En flytande form av familjesituation då långvariga parrelationer blir allt mer sällsynta. United Minds är ett systerbolag till Prime PR och sysslar med omvärldsanalys och trendbevakning.

Precis som i exemplet med nätverksfamiljen ovan tror jag att nätverkstänkandet kommer att tydliggöras inom många områden framöver. Det blir allt mindre intressant var du kommer ifrån eller vilken bakgrund du har. Det är vilka du känner och kan räkna in i ditt nätverkskapital som betyder något.Vikten av personliga och professionella nätverk understryks av de flesta karriärcoacher och vi har nu fått tekniken som möjliggör betydligt större nätverk än tidigare. Framförallt har hastigheten med vilken vi kan hålla kontakt med varandra ökat, vilket gör det möjligt att kommunicera med större antal personer regelbundet. Det är möjligt att barn uppvuxna i en nätverksfamilj redan tidigt lär sig ett nätverksbaserat levnadssätt där tryggheten finns i ett stort nätverk med många olika typer av människor istället för få starka individer.

1 kommentar

Nätverksfamiljen

United Minds har skrivit om drivkrafter som förändrar världen Bland annat nämner de nätverksfamiljen: Nätverksfamiljenn (sic!) Allt färre parrelationer varar livet och allt fler lever med halvsyskon och styvför&a…