Företagsbloggande rätt utförd = extremt kostnadseffektiv marknadsföring

I krönikan Våga delta i bloggsnacket skriver Henrik Torstensson om hur man som företag bäst hanterar bloggmediet. Bland annat nämner han en av de viktigaste aspekten med företagsbloggande; det handlar inte om envägskommunikation utan om dialog och nätverk, vilket ställer höga krav på företagets aktörer ute i bloggsfären men också skapar möjlighet till en extremt kostnadseffektiv marknadsföring – rätt utförd.

I krönikan Våga delta i bloggsnacket skriver Henrik Torstensson om hur man som företag bäst hanterar bloggmediet. Bland annat nämner han en av de viktigaste aspekterna med företagsbloggande; det handlar inte om envägskommunikation utan om dialog och nätverk, vilket ställer höga krav på företagets aktörer ute i bloggsfären men också skapar möjlighet till en extremt kostnadseffektiv marknadsföring – rätt utförd.

"När ett företag driver en eller flera egna webbloggar kan det vara bra att ha två klassiska publicistiska regler i bakhuvudet. Fundera på vad era besökare vill läsa om snarare än på vad ni vill ha sagt, och skriv intressanta inlägg. Gör ni det är sannolikheten stor att bloggen lyckas attrahera och behålla läsare i just er målgrupp. Det innebär även att här kommer grunden för nya relationer och förtroendeetablering att läggas, och det är just det som är potentialen i att använda bloggen som marknadsföringsmedel."

Läs gärna mitt inlägg om Corporate blogs på JKL blog för en genomgång av företagsbloggens olika användningsområden.