Företag vs bloggare – en känslig approach krävs

JKL blog skriver om en undersökning gjord av PR-byrån Edelman tillsammans med Technorati om bloggares attityd till ”communicating with corporations”, ett allt mer aktuellt ämne ju större vikt bloggar får på företagens marknadsarena.
”The top-down, one-way, press release culture has to be supplanted by an approach based on dialogue and co-creation of brands and corporate reputation. In fact, in many of our client programs we’re already seeing a fundamental re-ordering of the relationship between markets and marketers, with the blogosphere providing a channel for real input and dynamic discussion. Smart companies have also recognized the potential for inside-out communications, with empowered employees and informed consumers as the best sources of credible commentary.” (läs hela inlägget)

JKL blog skriver om en undersökning gjord av PR-byrån Edelman tillsammans med Technorati om bloggares attityd till "communicating with corporations", ett allt mer aktuellt ämne ju större vikt bloggar får på företagens marknadsarena.

"The top-down, one-way, press release culture has to be supplanted by an approach based on dialogue and co-creation of brands and corporate reputation. In fact, in many of our client programs we’re already seeing a fundamental re-ordering of the relationship between markets and marketers, with the blogosphere providing a channel for real input and dynamic discussion. Smart companies have also recognized the potential for inside-out communications, with empowered employees and informed consumers as the best sources of credible commentary." (läs hela inlägget)

Undersökningen visar vikten av den kunskap, lyhördhet och engagemang som krävs om man på allvar ska använda bloggvärlden som en del i marknadsföringen. Bloggskribenter är känsliga små varelser och trycker inte ut pressreleaser på löpande band. Det handlar istället om en ständigt pågående personlig konversation där relationer och nätverk är avgörande.