Näringslivets Medieinstitut – mediekritik från höger

Tidigare dubbelbloggaren (JKL blog och Stambord) Billy McCormac slutade på JKL förra året och återfinns numera som affärsområdesansvarig medieanalytiker på Näringslivets Medieinstitut. De ska enligt egen utsago:

"bidra till en kvalitetshöjning i svenska medier genom kritisk granskning och öppen diskussion. På NMI:s webbplats korrigeras och kompletteras ofullständig medierapportering. Mer omfattande analyser presenteras i rapportform. Granskarna måste granskas men också ges möjlighet att förklara sitt uppdrag för en bredare publik. Det är utgångspunkten för NMI:s seminarieverksamhet. Sverige behöver en friskare publicistisk debatt."

Mediekritik från höger till skillnad mot avsomnade Mediekritik, noterar Vassa Eggen som också menar att en mångfald hos mediekritikerna förhoppningsvis bidrar till en mer mångfacetterad bild av omvärlden i medierna.