Mediavanorna förändras och annonsörerna följer med

Jag är övertygad om att all distribution av TV, video och andra format för rörlig bild kommer att ske via internet inom 5-10 år. Vi ser redan nu hur allt fler tv-bolag och stationer satsar hårt på webben. ABC kommer till exempel i maj att lansera My ABC, en annonsfinansierad tjänst som låter dig titta på de senaste avsnitten av Lost och Desperate Housewifes online, gratis och samtidigt eller strax efter att avsnitten sänts.

Rebecca Lieb skriver på Clickz om hur medievanorna förändras. Numera utgör konsumtion av traditionella medier en allt mindre del av tittarnas tid till fördel för internetnärvaron.

"Television viewing habits have already transformed, as has consumption of other traditional media. Earlier this year, a JupiterResearch survey found the average online user spends an equivalent amount of time surfing the Web as she does watching TV — some 14 hours per week (many do them simultaneously). Those same users spend about an hour reading magazines, two hours reading newspapers, and five hours listening to the radio."

Och annonsörerna följer med. Nu talar man inte längre om internet som stödmedia till de traditionella kampanjerna. Istället är relationerna de motsatta. Traditionell media används som stöd för större webbkampanjer och sajter.

"That’s a big shift from only a handful of years ago, when the Web was a marketing channel that supported mainstream media."

Undersökningen "The Annual Ad Spending Study: Where and Why Advertisers are Moving Online" från Outsell visar att 80% av annonsörerna idag inkluderar internet i mediamixen. Den siffran spås att öka till 90% fram till 2008. Internetannonseringen förväntas öka med 19% under 2006. Det är åtta gånger den förväntade ökningen hos Radio och TV samt sex gånger mer än ökningen hos tryckta medier.

4 kommentarer

Å andra sidan är fortfarande Internetdelen av en mediemix liten bland de största mediaköparna. Att det ökar innebär relativt små skillnader i faktiska pengar – för att verkligen göra skillnad skulle ökningstakten behöva ligga på en 70-80 %.
I övrigt känns det hela som om det är något som sagts i flera år 🙂 – om du ursäktar min ”jag-har-varit-med-så-länge”-dryghet 😀

Medievanor och marknadsföring

Att Internet förändrar våra medievanor visar många siffror. Frågan är om det förändrar marknadsföringen på ett traditionellt sätt, i meningen att en ökning på ena stället innebär en minskning på ett annat ställe i mediemixen. Jag är inte så säker på d…

Två intressanta länkar

Jag tnkte delge mig med ett par lnkar som kan vara av intresse fr fler n mig
Bisonblog: Mediavanorna frndras och annonsrerna fljer med
SVT och Uppdrag Granskning om fildelningsjakten
N24- Byr&arin…

Jag tror stenhårt att det kommer att ske en förändring så länge bredband fortsätter att växa fram runt om i världen. Med TV blev medieutbudet inte längre platsbundet, med internet och bredband behöver det inte vara tidsbundet heller.
Nu gäller det bara för innehålls-leverantörerna att hänga med i racet så att dom inte hamnar på efterkälken som musikindustrin. Redan nu laddar ”teknik-ledarna” ner dom serier som dom vill se via nätet, snart följer Svensson efter.