JKL blog lägger ner

Idag läggs en av föregångarna inom svenska företagsbloggar ner. Tove Lifvendahl skriver en sammanfattning av bloggens två levnadsår som hon avslutar:

"Som internt arbetsverktyg på JKL har bloggen fungerat väl, och vi använder nu erfarenheterna såväl internt som i arbetet för våra uppdragsgivare och nätverk. Vi är övertygade om att bloggen kommer fortsätta vara ett självklart kommunikationsverktyg, men i likhet med andra ständigt utvecklas och förfinas. Bloggens styrka vilar till stor del på dess fenixska natur – osentimental födelse och död. Den ska inte vara någon institution, vilket vi med vår nedstängning idag vill understryka. Bloggen är död – leve bloggen!
Tove Lifvendahl"

Det har varit intressant att följa resan. Jag upplevde den största piken för JKL blog under våren 2005 då den stora bloggboomen kom. Själv var jag med på ett hörn i maj -05 då jag gästskrev om företagsbloggande. Det märktes en tydlig förändring i publiceringstakten när Billy McCormac lämnade JKL och den senaste tiden har bloggen uppdaterats ganska sporadiskt. Med den bakgrunden kan jag förstå att man väljer att avsluta hellre än att låta den sakta tyna bort, samtidigt är det synd att en av JKL’s möjligheter att "personalisera" sitt varumärke nu försvinner. Jag tror dock på interna företagsbloggar som nästa stora bloggvåg och det är en utveckling som sker i det dolda.

1 kommentar

JKL lägger ner sin blog

Efter tre år väljer PR-byrån JKL att lägga ned sin blog. Tove Lifvendahl skriver en högtravande text om varför och allt bloggen gjort för dem. Hon ser bland annat bloggens format som något som kommer att få stor nytta för näringsliv och andra – om än …