90-talet kom för att stanna

Konrad Olsson får medienoja efter att ha tittat på Kobra där han fastnar i ett citat från Oliver Zahm (chefredaktör på den franska tidningen Purple Fashion) som handlar om hur vi fortfarande influeras av det som hände i slutet av 90-talet och hur allt är mycket mer kommersiellt nu. Konrad menar att vi idag saknar riktning och att vi är biprodukter av 90-talet. Upprepar vi oss? Står vi still? Är vi så fixerade vid alla nya distributionsformer och format att vi inte orkar lägga energi på innehållet?

"Det mest spännande som händer just nu, och har hänt de senaste åren, har istället handlat om nya format, inte om nytt innehåll. Vi fick bloggen, tackar och bockar, men inget nytt innehåll. Vi fick fler tidskrifter – i Sverige kom Sonic, Bon, Sex, Rodeo, Odd at Large et cetera – men inget nytt innehåll. Vi fick nya välproducerade teve-program, med närmast biografiska djupdykningar i våra favoritkaraktärer. Men inget nytt innehåll.
     Allt är bara större, längre, bredare, mer…"