Nyheter ska alltid komma först på webben hos The Guardian

Martin Jönssons blogg på svd.se framstår som en av de skarpaste bloggarna inom ämnet reklam och medier efter några få veckor på banan. Nyligen skrev Martin om det faktum att The Guardian tagit ett policybeslut om att allt material som produceras av deras nyhetsjournalister ska publiceras på webben först.

"Som motivering anger tidningen att de inte ser någon anledning att låta konkurrerande medier hinna före dem – och att det på nätet finns en möjlighet för reportrarna att skriva längre och presentera ett fylligare material. Tvärt emot den traditionella synen på webben som ett snabbt medium och papperet som det fördjupande. Men naturligtvis helt rätt."

Det har gått över tio år sedan Internetsatsningarna inleddes, både hos media och traditionella företag. Webben först gäller alltså hos The Guardian men jag skulle tro att väldigt många organisationer och företag redan lever i den verkligheten, även om det inte står skrivet i en policy. De flesta större företag ser idag webben som den naturliga första kanalen när kampanjer, nyheter eller annan typ av information ska publiceras eller lanseras. En reklamkampanj i TV eller print utan uppföljning på företagets hemsida är snudd på tjänstefel. En del tidningar går en del av vägen genom att publicera allt på webben men begränsa åtkomsten med hjälp av login för betalande prenumeranter, andra väljer att alltid publicera de snabba och stora nyheterna på webben men erbjuder ytterligare artiklar och reportage med mindre nyhetsvärde i papperstidning. I princip pekar all utveckling åt samma håll. Det börjar på nätet.