Tryckpressens första användare finns idag i bloggvärlden

Var sker opinions- och folkbildning i det moderna medielandskapet? Vilka människor drivs av ideologisk övertygelse snarare än ekonomisk vinning? Var sprids åsikter och tankar, och var bemöts dem? Var tog de gamla idealen från tryckpressens barndom vägen?

Debatten om traditionella medier och bloggvärldens förhållande till varandra har inte ebbat ut. Den har bara börjat, och den fortsätter hos Sofia Mirjamsdotter (aka Mymlan). Och det är långt mycket mer intressant än huruvida företag kan nå ut till sina kunder i sociala medier.

"Ser ni inte vad som håller på att hända? Vad som håller på att bevisas? Precis det som journalisterna alltid hävdat – nämligen att en tidning
inte kan drivas endast i ekonomiskt syfte om den inte har en
publicistisk idé eller tanke. Det visar sig nu. Tidningarna krisar. Det har med internet att göra. Det har med ändrade medievanor att göra. Det har att göra med ekonomiska omständigheter. Men mest av allt har det att göra med att pressen har spelat ut sin roll som demokratiskt verktyg och folkbildare."
Du måste läsa hela inlägget. Det är mer balanserat än vad som ryms i citatet.