Bloggen är antipatriarkal

I början av december gjorde kulturprogrammet Kobra en special om dagböcker och bloggutvecklingen. Karolina Ramqvist är chefredaktör för tidningen Arena och medverkar i programmet. Före produktionen av avsnittet svarade hon på ett antal frågor från Kobra om bloggande.
Hon menar att bloggen är antipatriarkal eftersom den bland annat detroniserar författaren som patriarkal figur och bjuder in läsaren till att vara en del av skapandeprocessen. Bloggen är också oberoende av maktstrukturer annat den som ger oss tillgång till Internet.

Ofta säger bloggare att de skriver "personligt men inte privat", speciellt när det handlar om bransch- eller politikbloggar. Karolina Ramqvist tycker dock att det offentliga språket inte har en helt okomplicerad historia.

"När man använder sitt privata språk eller sina privata erfarenheter i
offentligheten så är det som att man får lite horstämpel, det är lite
billigt. Det är hela det här patriarkala talesättet att man ska skriva:
gärna personligt men inte privat.

Ska man göra en skillnad? När i sånt fall? Eller varför inte?
Alltså det offentliga språket är ju ingen garant för att någonting är viktigt eller allmängiltigt. – Det offentliga språket ger sken av att vara neutralt men det är inte säkert att det är det.Det
handlar ju om vem man vill rikta sig till. Det privata språket har en
större potential. Ju mer det privata språket används desto fler nya
grupper kan komma in i samtalet och ju fler nya som kommer in desto mer
används det privata språket."
> Läs hela inlägget på Karolina Ramqvists blogg.

Jag tycker det är jätteintressant att se hur det offentliga språket påverkas av mediakonsumtionens fragmentisering. Det privata språket håller på att bli lika vanligt som det offentliga när vi tar del av medierat innehåll eftersom det nu även består av sajter med användargenerade texter, privata bloggar, communities osv. Själv använder jag ett ganska initierat men offentligt tilltal på bisonblog. Ofta kan jag känna att jag är fångad i konventionen. När jag skriver ord som fragmentiserad mediekonsumtion kan jag tänka att det förklarar bra vad jag menar, men samtidigt positionerar mig språkligt. Positionera, ännu ett ordval som uttrycker identitet…

Ping. Andra bloggar om: , , , ,