Det gäller att vara omtyckt

Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Det handlar om känslor förstås. Oavsett om det gäller global branding eller tvättstugekonflikter. Åkestam Holst har blivit upplysta av Martin Ingvar, hjärnforskare och professor i kognitiv nerurofysiologi vid Karolinska Institutet:

"Det vore förmätet att försöka sig på en enkel sammanfattning av Martins
föreläsning. Men av sådant vi tidigare känt på oss och nu fått
akademiskt vederlagt är bl a att de mest rationella besluten fattas på
känslomässiga grunder och att ingen kommer att lyssna på dina budskap
om du inte först sett till att bli omtyckt. Och så det där med
uthållighet i sin kommunikation förstås, men det är grundkursen."

Det gäller att sändare och mottagare är på samma kanal, som Arja Saijonmaa skulle sagt.

Ping. Andra bloggar om: , , , , , ,