Recap

Hur blev jag så här? När jag var så här? Och sprang så här? Unik som alla andra?