Bloggar som medieval

Att som företag närma sig bloggar för att nå ut med sitt budskap är inte alltid det lättaste. Det måste ske med precision och försiktighet, ty bloggare är lättstötta individer. I alla fall enligt Björn Pedersen. I slutet på inlägget Bloggar underskattad PR-plattform summerar han vad det hela handlar om:

"Men om man lyckas med balansakten att dels vara informativ, fräsch,
oberoende, aktuell och nischad finns det all anledning att använda
bloggen som PR-medium, och då kan man nå en publik fullt jämförbar med
en mindre eller medelstor landsortstidning. Och det nästan helt gratis.

Att underskatta plattformen är att göra sig själv en stor otjänst,
och även om det är svårare att bemästra plattformen för att nå ut med
sitt budskap så utvecklar sig bloggandet alltmer mot en allt större
sofistikation och mot ett allt större genomslag i det surr av samtal
som pågår i samhället. Det företag och den organisation som inte är med
i det surret kommer inte att finnas i framtiden."

Ping. Andra bloggar om: , , ,