Intranät – inte direkt ett fredagsnöje

Intranätprojekt har en tendens att vara komplexa och svårstyrda. Ofta har det att göra med "många kockar"-syndromet. När ett företag eller en organisation jobbar med interna webbprojekt finns betydligt fler intressen och behov att ta hänsyn till jämfört med en extern sajt. Framförallt är målgruppen långt ifrån en tyst och otydlig grupp av människor. De är istället högst närvarande och gör sin röst hörd varje dag – i korridoren, på mailen, i fikarummet.

Tidigare i höst skrev jag en krönika om intranätutveckling i Internetworld:
_________________________________

Inget fredagsnöje precis

För många organisationer handlar
intranätet om att samla interninformation i form av nyheter, rutiner
och dokument på en gemensam plats, åtkomligt för all personal. Lägg
till länkar och ingångar till olika system och verktyg så blir bilden
av ett traditionellt intranät komplett. Inte direkt ett ställe du vill
spendera fredagkvällen på, men en plats som fyller sitt syfte och är
till konkret nytta för medarbetarna.

Men samtidigt som intranätet finns
till för att stödja olika arbetsprocesser är det också en förmedlare av
företagskulturen. Är intranätet en plats som ingen besöker och till
karaktären mer som en webbaserad broschyr än ett verksamhetskritiskt
instrument? Ja, då är steget inte långt till att tro att det handlar om
ett företag som inte direkt ligger i framkant på utvecklingen.

Ett dåligt skött intranät skvallrar
om en organisation som inte tar kommunikationsfrågorna på allvar. Det
brukar sägas att en vd:s viktigaste egenskap är att kunna kommunicera.
Utan ett tydligt ledarskap som når ut i företaget får vd:n svårt att
skapa förtroende och förankra sina visioner. Samma sak gäller för
intranätet. Men åt båda håll.

Ett bra intranät är inte bara en
dokumentsamling med navigationsmöjligheter. Det är också en knytpunkt
och en samlingsplats som låter anställda på alla nivåer bli delaktiga i
organisationens utveckling och mål.

Intranätet är lika viktigt som
ledningsinstrument för att få alla med på båten som en arena för att
fånga upp de anställdas idéer, behov och feedback. Det handlar om
trevägskommunikation. Från ledning till anställda, från anställda till
ledning och från anställda till anställda.

Se över hur du kan skapa ett
intranät som stödjer alla tre kommunikationsvägar. Du kommer att
förvånas över de möjligheter som dyker upp när all personal uppmuntras
att bidra till lösningar som tar företaget framåt.

Ping. Andra bloggar om: , , , ,

1 kommentar