Morgondagens gatekeepers

Internetutvecklingen går nu in i en ny fas där våra nätverk spelar en viktigare roll än tidigare. Det blir våra personliga kontakter som står för både nyhetsvärdering och filtrering. Definitionen av en nyhet förändras från att vara det som en nyhetsredaktion bestämmer till att bli något som är nytt och viktigt för dig som person, oavsett om det är en jordbävning eller att grannen skaffat en ny bil. Stora världshändelser kommer alltid att slå igenom bruset, men de samsas med betydligt mindre och (oviktiga för andra) händelser i ditt personliga flöde. Enligt mig är det helt i sin ordning.

Idag bloggar jag om den japanska tsunamin, Twitter och nyhetsflöden på DN.se. Läs hela inlägget här.