Försprång är en del av framkantsekonomins DNA

Framkantsekonomi är min slarviga översättning på edgeconomy. Umair Haque på Bubblegeneration berättar varför Google kommer vinna över både Microsoft och Yahoo, oavsett om de går ihop eller inte. De två amerikanska Googleutmanarna drivs med föråldrade affärsmetoder enligt honom.

"A simple example. Even if Yahoo + MS combined had a larger market share
than Google, who would be more likely to redefine brands? Of course –
Google – because experimentation is hardwired into it’s nervous system.
The value of scale is constrained by DNA. That’s the point: in the edgeconomy, advantage is in the DNA."

Läs helst hela inlägget.

2 kommentarer

Jag skulle nog översätta det till kantekonomi, gränsekonomi eller randekonomi, eftersom Umair pratar om att flytta ut från centrum till kanten, snarare än att ligga ”i framkant”.