Bisonblogs läsarundersökning

Fredrikwass_2
Vad tycker du om Bisonblog egentligen? För ett år sedan försökte jag ta reda på det med hjälp av Mahirs bloggundersökning. Och nu är det dags igen. Genom att svara på de här frågorna kring både bloggar generellt och bisonblog specifikt får jag bra input på vad du vill läsa mer om och andra synpunkter om vad jag tar upp i mina inlägg. Samtidigt får naturligtvis Mahir ett underlag från alla de bloggar som deltar i undersökningen, vilket gör att de kan dra bredare slutsatser om bloggläsande i allmänhet, i stil med Media Culpas BloggSverige-undersökningar.

>> Var med i Bisonblogs läsarundersökning här.

2 kommentarer

angående frågorna kring om reklam och om trovärdighet på bloggar.
1) Jag läser uteslutande i google reader, varav reklamen inte syns om den inte ingår i rssflödet (vilket i så fall skulle irritera mig). Trovärdighetspåverkan handlar nog lite om vilken typ av reklam det rör sig om och hur den presenteras på bloggen
2) Jag ser inget fel med att bloggar kontaktas för att skriva om företag, produkter, tjäsnter etc. Däremot så skall detta i så fall framgå md önskvärd tydlighet. Allt annat skulle jag uppfatta som oärligt och integritetsutförsäljning. Jag svarade dock vet ej på denna fråga eftersom jag inte tyckte alternativen passade in på min ståndpunkt.