Kajen på stan

Alla som rör sig i centrala Stockholm har sett dem – hundratals papperslappar upptejpade med isoleringstejp. Budskapet är ofta kortfattat. Det står helt enkelt bara författarens namn – Ernesto Guerra. Men ibland kan du hitta ett A4-blad med lite olika texter. Lapparna har blivit en naturlig del av stadsmiljön sedan flera år och man kan bara gissa hur flitig Ernesto (eller vem det nu är som sätter upp lapparna) måste vara med att hela tiden sätta upp nya lappar.

Andie hade ögonen med sig och uppmärksammade mig på att allas vår Ernesto citerar Kajen på ett av sina textspäckade blad. Hon fotade av sidan som bevis. Och mycket riktigt. Det som citeras är texten till höger här på bloggen: "På Kajen skriver jag, Fredrik. Allt är fiktion. Allt är fakta. Allt är dekonstruktion. Allt är konstruktion".

Kajen har alltså tagit sig från sin trygga webbtillvaro och finns nu ute på stadens gator. Framsteg eller misslyckande?

Ernesto

3 kommentarer