Andra avenyn + fankultur = framtidens TV?

Från DN.se

"Fankulturen kring "Andra avenyn" är väldigt
intressant. När inspelningsteamet hade öppet hus i april kom det 2.000
människor. Vissa var där fem på morgonen, andra kom med bussar från
Finland. Det är svårt att nå unga med traditionell tv och här har man
lyckats, fastslår forskaren Maria Edström på JMG, Institutionen för
journalistik och masskommunikation på Göteborgs universitet."

Bygger framtidens underhållnings-tv på att bygga ihop olika format och blanda fiktion och verklighet? Ja, då verkar det som att SVT är något på spåren. Utvecklingen är så intressant att JMG beslutat att forska kring Andra avenyns tittarengagemang.

Läs även Internetworld.se, om framgångarna med Andra avenyn.