Släktträdet växer för Kindo – köps upp av MyHeritage

Bild_10
Idag stod det klart att släktträdssajten Kindo köps upp av MyHeritage. Enligt ett pressmeddelande var det Kindos kostnadseffektiva marknadsföring (via bland annat blogg-pr) samt bolagets snabba tillväxttakt på flera marknader som lockade MyHeritage till uppköp.

"Facebook är nätverket för ens kompisar och LinkedIn har blivit platsen för de professionella kontakterna. MyHeritage ska bli stället för familjen", säger Kindos marknadschef Martin Sandberg i ett e-mail.

MyHeritage finns på 25 språk och har över 25 miljoner medlemmar. Företaget är baserat nära Tel Aviv i Israel. Men Kindo kommer precis som tidigare att fortsätta driva sin verksamhet från London efter uppköpet.

"MyHeritage och Kindo delar en gemensam vision om framtiden för
familjer på Internet. Vi båda vill ge folk ett enkelt och roligt sätt
att hålla kontakten, planera släkthändelser, dela minnen och stärka
banden trots geografiska avstånd. När jag jobbade på Skype såg vi hur kraftfullt Internet kan
vara för att hjälpa familjer att kommunicera och nu vill vi ta det ett
steg till med MyHeritage", säger Nils Hammar, medgrundare till
Kindo. " i pressmeddelandet.

Köpesumman framgår inte.

Min kommentar: Jag tror att behovet av att knyta an till släktingar och familj är större än någonsin. Precis som med web 2.0-utvecklingen i övrigt består mycket av "nymodigheterna" i att återskapa en känsla av bygemenskap, något som Kindo kommer hjälpa MyHeritage med.