IPRED är ett politiskt vägskäl

Hur mycket inflytande ska politiker ha över internetvärlden och kan man egentligen tala om en generationsklyfta när det gäller förståelsen och attityden till internet, upphovsrätt, integritet och avlyssning? På uppdrag av Internetworld talade jag med ordförandena för de politiska ungdsomförbunden SSU, MUF och LUF. Och budskapet var tydligt. IPRED-frågan kan vara ett vägskäl som markerar vart förtroendet för det politiska systemet tar vägen i framtiden.

Läs artikeln IPRED – det politiska vägskälet på Internetworld.se. Några röster ur texten:

– Framtiden vinner alltid. När det
kom kassettband tyckte musikindustrin att det var industrins död. Om 20
år är internet den definitiva räddningen för musiken… Villkoren för att
kunna tjäna pengar på det man gör har alltid förändrats, säger Niklas Wyman, ordförande, Muf.

– …det är också olyckligt att prata om en generationsskillnad eftersom det
också polariserar – den tunga lagen mot de revolutionerande unga. Bäst
hade förstås varit om man lyckats inse behovet av att anpassa sig till
den nya tekniken, lagligt, säger Frida Johansson Metso, ordförande Luf.

– Politikerna har
inte sett
framtiden än. För ungdomar kan det betyda ett enormt rättslöst samhälle
där man inte har rätt till en advokat. Nu hoppas vi att partierna över
blockgränserna har förstått att det finns en stor ilska. Vi hoppas att
både regeringen och oppositionen förstår att de inte kan bete sig som
under FRA-debatten. Det handlar om att bevara en tilltro till det
politiska systemet, säger Jytte Guteland, ordförande, SSU.

Ipred-ungdomsforbunden