När Sverige blev till och skapade allians med Coca-Cola

Gotarna
Vad händer om bryggeribranschen och det moderna näringslivet får stå som modell för hur det gick till när landet Sverige bildades? Jo, stammarna blir varumärken och superbryggerierna blir Götarna och Svearna. Coca-Colas dominans på marknaden motsvaras av den kristna religionens allt mer dominerande ställning under den tidsepok då Sverige bildades. Allt det här berättar Fredrik Lindström om i K Special: Ett land blir till.

Programmet är välgjort och belyser de olika faktorer som låg bakom att Sverige blev just Sverige. Och det annorlunda greppet att göra liknelser till varumärken, företag och koncerner fungerar bra som pedagogisk finess. Enligt experter som blir intervjuade i programmet var dåtidens "stat" mer att likna vid hur näringslivet ser ut idag, med flera dominerande och starka "varumärken", snarare än den roll som den moderna staten har.

Jag såg avsnittet idag. Se det du också.