”Förstapriset går till den där det framgår att filmen inte får visas »på oljeriggar«.”

Thomas Engström bashar filmbolagen på ett underhållande sätt i Fokus:

"Och när vi har lyckats krossa filmbolagen? Blir det inga fler filmer
då? Jodå. Det råkar bara vara fel aktörer som sitter vid ratten just
nu. Det är denna fettsvulst av urspårad gestapo-demens vi måste skära
bort. När utrensningen är genomförd kan nya förmågor – väluppfostrade,
artiga, trevliga förmågor – ta över marknadsföringen och
rättighetsbevakningen. Men vad ska det gamla gardet göra då? Svaret är
givet. Låt dem blir kontrakterade privatspanare åt FRA eller någon
valfri skitdiktatur någonstans i världen. Där kommer deras tonläge och
attityd röna större uppskattning."