När anordnade ditt företag en webcamp senast?

Lisa Bjerre uppmärksammar i senaste numret av Internetworld den nya typen av webbkonferenser. Du vet, grejer som 24 Hour Business Camp eller Sweden Social Web Camp. En intressant vinkel som lyfts i artikeln är det faktum att formaten för skapande konferenser kan användas internt på företag och organisationer. Läs och lär.

Social Media Web Camp 2009