Bison Trackback 2009: Martin Källström, Twingly

"Om Facebook lyckas genomföra sin plan uppstår helt nya användarmönster"

Martin-kallstrom-twingly
Jag frågar några bra människor om deras upplevelse av 2009. Vad var viktigast och vad kommer vi att minnas även i framtiden? Först ut är Martin Källström, vd för Twingly.

Nämn en viktig händelse i din bransch under 2009 som vi kommer att minnas även i framtiden?
– Den enskilda händelsen i min bransch som kommer få störst påverkan på framtiden var att Facebook ändrade sina privacyinställningar till att den mesta informationen (inte foton och bilder) publiceras publikt som default. Det är Facebooks viktigaste steg mot att bli en seriös konkurrent till Google. Om två år har de en halv miljard eller mer användare som kontinuerligt producerar strukturerad, semantisk information med en utformning och metadata som är i förväg uträknad av Facebook att vara så användbar som möjligt för andra att söka i. Till skillnad från Google som måste fortsätta brottas med den ostrukturerade, osemantiska djungel som resten av webben är. Om Facebook lyckas genomföra sin plan uppstår helt nya användarmönster, och Facebook kommer att äga dem.

Vad var det viktigaste som hände dig personligen 2009?

– Det viktigaste som hände mig personligen var betalanseringen av Twingly Channels och den strategiförändring det innebär för Twingly på lång sikt. Twingly går från att primärt vara en trackbacktjänst för mediasajter till att ett spektra av nya affärsmodeller möjliggjorts. Channels som tjänst är långtifrån färdig men utvecklingen av både teknik och affärsmodeller placerade oss mycket mer i fas med realtidswebben än vi hade varit annars.

Hur skulle du sammanfatta utvecklingen just nu?

– Allt större del av våra vardagskonversationer förs på realtidswebben vilket på lång sikt innebär att vi allt mer ingår i ett sammankopplat medvetande.

1 kommentar