Företaget som nätverk, arbetsplatsen som arena

"Samtidigt vet vi att medellivslängden på företag sjunker enormt mycket.Tänk om det är så att företagen istället kommer att bli tillfälliga adhoc-nätverk som finns under en kort tid, levererar värde och sedan försvinner. Det kräver en helt ny typ av näringspolitik." – Nicklas Lundblad.

Tidigare i sommar besökte Miriam Olsson Google Campus i Mountain View för att intervjua Nicklas Lundblad, hyfsat nybliven Head of Public Policy på företaget. Jag hängde med som fotograf eftersom jag ändå var på plats i dalen.

Direkt efter hemkomst publicerade Miriam en kortare artikel från intervjun, men i förra veckan publicerades hela materialet på Internetworlds sajt. Rekommenderad läsning, om inte annat för Nicklas förmåga att alltid ge ett klokt svar, även på de klassiska frågorna kring Googles "elakhet", Kina-urdragningen eller hur genuint sökjättens samhällsengagemang egentligen är. Man behöver inte hålla med om förklaringarna, men det är ändå en hälsosam diskussion.

Citatet från Nicklas Lundblad som jag lyfter i inledningen på det här inlägget tycker jag är extra intressant. Överhuvudtaget är företagsformer, anställningsformer och frågor kring yrkesidentitet kopplat till arbetsgivare väldigt intressanta. Det känns som att det händer en del spännande saker på området. Bemanningsföretagen är en trend som funnits länge. Vid-sida-av-företagandet är kanske något nyare.

När det gäller de nya karriärvägarna skrev jag om det för ganska länge sen i Veckans Affärer med underrubriken Nätrevolutionens barn har blivit dagens karriärister, en artikel som lyfte fram några exempel på personer som använt egna plattformar på nätet för att ta sig fram i arbetslivet. Bland annat kan du läsa om hur Katrine Kielos, Anton Johansson och Jonas Vig tänkte kring jobbtillvaron i maj 2008.