Fysik

Jag försöker göra det rätta. Tänka rätt, jobba rätt, äta rätt, träna rätt, sova rätt. Men det är inte som förr. Det fungerar inte som förr. Something is broken in the state of Body. Och nu kommer sommaren. Skit också.

Efter målgången på Bay to Breakers 2009, 12km i 30 graders värme.
Efter målgången på Bay to Breakers 2009, 12km i 30 graders värme.