Silence like a cancer grows

Det här med att inte duga. Trodde jag släppt det. Hade inte det. Speciellt inte att bli ersatt, utbytt, ratad, inte ens värd kommunikation eller kontakt.

This is a song about the inability of people to communicate with eachother
Not particularly internationally but especially emotionally
So, what you see around you is people unable to love eachother