Facebook ler och klappar oss på huvudet

I förra numret av Internetworld fick jag förmånen att skriva om ett av mina favoritämnen, nämligen relationer på internet och hur nätet förändrar vårt sätt att kommunicera. Jag intervjuade psykologerna Oskar Henriksson från Psykologifabriken och Hillevi Brinkborg från Wemind om hur de ser på nätrelationer och beteenden.

Läs de tre artiklarna här:

Här är två citat ur artiklarna som jag tycker lyfter intressanta aspekter.

Oskar Henriksson, psykolog på Psykologifabriken (Foto: David Brohede)

Vi speglar oss mot och bekräftar varandra på olika sätt och våra intryck från omvärlden påverkar också våra val. Om du vet att en viss typ av uppdateringar eller inlägg leder till många kommentarer eller ”gilla”-klick från dina vänner känns det inte direkt långsökt att tro att du dras till att ägna dig åt just den typen av publiceringar.

För att förstå hur vi kommunicerar online och vilka roller vi antar tycker Oskar Henriksson att vi ska vända blicken bakåt i historien. Det som nu sker på nätet liknar mer det som hände i det gamla bysamhället än i det ofta distanserade och mänskligt isolerade industrisamhället, där individen fick mindre plats.

– Självklart finns en grundpersonlighet, men sedan påverkas våra beteenden av de miljöer vi växer upp och verkar i. Om byäldsten log åt oss och klappade oss när vi gjorde något bra som barn kanske vi gjorde mer av det. Den effekten kan vi nu få på Facebook. Vissa saker kommer att bli mer uppmuntrade än andra. Det kan påverka hur vi ser på oss själva. ”Just det, folk gillar när jag är glad. Det här kanske jag ska göra mer av.” Det kan påverka vår personlighet, säger Oskar Henriksson, och fortsätter:

– Om du är på ett möte och din chef ler varje gång du kommer med ett nytt förslag är det klart att du uppmuntras att komma med nya idéer.

Hillevi Brinkborg, psykolog på Wemind
Hillevi Brinkborg, psykolog på Wemind

Vårt sätt att relatera till omvärlden skiljer sig inte speciellt mycket bara för att vi sitter bakom en skärm.

– När klienter ska återge en dialog berättar de snarare om innehållet och ibland kan jag därför tro att de har träffats, men senare visar det sig vara en konversation över internet. Jag drar slutsatsen att forumet inte längre spelar så stor roll, att relationer skapas och upprätthålls på olika sätt, säger Hillevi Brinkborg.

Det finns exempel på situationer där internet faktiskt gör det lättare att utföra handlingar eller agera i en kommunikationsroll som kanske inte är bekväm från början.

Hillevi Brinkborg pekar på att vissa klienter tycker att det är lättare att ta kontakt eller återuppta kontakten med vänner via internet, något som de från början uttryckt som en svårighet.

– Jag ger ibland sådana hemuppgifter, som att till exempel mejla en barndomskompis eller lägga till en kompis på Facebook.

2 kommentarer