Mors dag

Grattis mamma och tack för att du och pappa visade vägen.

Lite olika var det. Framförallt det här med att vara föräldraledig. Per var den första i Järfälla att vara föräldraledig och vi fick överklaga oss fram till det. Katarina föddes i november, och från januari året efter fick papporna rätt att ta del av föräldraledigheten. Per var föräldraledig och hamnade till och med i tidningen. På så sätt låg vi före. Han var hemma två månader. Vi hade sex månader totalt, jag var hemma fyra och han två. Det var inte så lite på den tiden. Han var hemma även när du föddes. Då var det vanligare. Sen var det lite extra kul eftersom han var chef för barnomsorgen i kommunen.

Ur inlägget En mamma och en pappa från 2008, på fredrikwass.se.