Ljuset i spegeln av terrorn

Prideparaden 2010

Är terrordådet i Norge i själva verket ett bevis på att civilisationen och samhället utvecklats till det bättre? Carl Bildt lyfter ett intressant resonemang med hänvisning till Karl Poppers teori om ”The strain of civilzation” från verket Det öppna samhället och dess fiender.

I den bok som etablerade begreppet det öppna samhället skrev Karl Popper om hur ”the strain of civilisation” ibland kan bli så krävande att människan och samhällen faller tillbaka till stammens primitiva reaktioner mot allt som är främmande, krävande och annorlunda. Och det är i en tid när vår civilisation med alla rimliga mått mätt tar betydande steg framåt som vi också ser hur ”the strain of civilisation” leder till framväxten av en extremism som stundtals med hat och ibland t o m med våld och terror vill föra oss tillbaka till stammens kollektiva trygghet och enkla lösningar.

Hoppas, hoppas att Bildt har rätt.

(Bild från Pride-tåget i Stockholm 2010)

1 kommentar