Nystofilism

Hipsterkritik 2012 stylee. Nystofilism, courtesy of Elin Alvemark:

”Nystofilerna själva anser sig vara harmlösa, (anser sig vara könlösa?). Både socialt och kulturellt. Antagandet om harmlösheten är ett allvarligt misstag eftersom de flesta av dem sitter på bästa sändningstid i Sveriges Radio. Alternativt någon annan av Sveriges masskommunikatörer medialt. Min tes lyder: subkulturella element dominerar mainstream media och det är inte okej. Det är ett misstag som rubbar ordningen och skapar dissharmoni och förstärker över och underordning. Den klassiska blindheten överheten har inför sin egen särart och hur de tvingar sina egna ideal på andra upprepas gång på gång där nystofilisterna är verksama i massmedia.”

Läs hela.