Kategorier
Bloggen

Nystofilism

Hipsterkritik 2012 stylee. Nystofilism, courtesy of Elin Alvemark:

”Nystofilerna själva anser sig vara harmlösa, (anser sig vara könlösa?). Både socialt och kulturellt. Antagandet om harmlösheten är ett allvarligt misstag eftersom de flesta av dem sitter på bästa sändningstid i Sveriges Radio. Alternativt någon annan av Sveriges masskommunikatörer medialt. Min tes lyder: subkulturella element dominerar mainstream media och det är inte okej. Det är ett misstag som rubbar ordningen och skapar dissharmoni och förstärker över och underordning. Den klassiska blindheten överheten har inför sin egen särart och hur de tvingar sina egna ideal på andra upprepas gång på gång där nystofilisterna är verksama i massmedia.”

Läs hela.

 

Av Fredrik Wass

Jag har försökt fånga mig själv på den här bloggen sedan 2006. Det går ganska bra. Jag är en sån därn typiskt otypisk man med nojor och nostalgi, pretentiösa ambitioner och stukade visioner. Men jag är ok. Bloggar även på bisonblog.se om internet, samhälle och media.