Utanför mitt hus

Som i en broschyr.
Händelser vid kajen 2: Masten är på!