Louisa Heinrich om Fjords designprocesser (#NEXT12)

Louisa Heinrich, Fjord

Hur designar man en tjänst? Louisa Heinrich gör just det i rollen som group director på Fjord. Under sin korta dragning på NEXT Berlin jämförde hon tjänstedesign med vår syn på Posten.

”Magin med posten är alla de saker som sker som vi inte känner till. Alla transporter och sorteringen bakom kulisserna. Det är så vi gillar att se det när vi designar. Teknik ska stödja människor, inte tvärtom.”

Louisa Heinrich berättade om ett uppdrag åt Citibank. Fjord kom fram till att banken inte gav kunderna det de behövde. De levererade siffror men hjälpte inte kunderna att ta bra beslut.

”Vi uppfann grafik som visade hur du spenderar dina pengar genom att aggregera data över tid. Det gjorde att människor omedelbart kände sig mer säkra på sin ekonomiska situation.” Det är ganska enkel teknik men den skapar en direkt känsla av kontroll hos användaren enligt Louisa Heinrich.

Louisa Henrichs tre lärdomar från designarbete: 

1. Bra design är värdelös om den inte når marknaden. Att ta den till marknaden innebär att integrera den i hela affären. Det kan innebära att tvingas prata med konkurrenter, fiender, kunder och andra aktörer för att resultatet ska bli bra.

2. Varför är mycket viktigare än vad. Varför beter sig användarna på ett visst sätt? Du måste också ställa frågorna så att de är anpassade efter målgruppen.

3. När du sätter människan först så kan många bra saker hända med dina affärer också.

Även projekt eller processer som inte når målet är viktiga att dra lärdomar från enligt Louisa Heinrich.

2 kommentarer

[…] Louisa Heinrich från Fjord och Henrik Berggren från Readmill pratade båda om att designa tjänster för vad människor vill ha istället för att utgå från vad tekniken kan göra. Louisa Heinrich menade att vi ska titta på vad som gör människor arga, glada, frustrerade, ledsna och applicera tekniken på de behoven för att bygga något som fungerar. Fredrik har även skrivit utförligare om hennes presentation och case.  […]